Wydarzenia

banerek  

 

12 grudnia w Starostwie Powiatowym w Kutnie odbyła się konferencja Dobry zawód – lepsza przyszłość. Adresatami konfekcji byli dyrektorzy, pedagodzy, doradcy zawodowi, uczniowie II i III klasy gimnazjum oraz VII klasy szkoły podstawowej. Przedsięwzięcie zostało objęte Patronatem Honorowym Starosty Kutnowskiego i wpisało się w obchody 150-lecia Powiatu Kutnowskiego. Inicjatorem spotkania był Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie-Azorach i przedsiębiorcy powiatu kutnowskiego , którzy we współpracy ze szkołą kształcą młodzież. Zaproszonych gości przywitała dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Kutnie p. Iwona Kaca podkreślając rolę kształcenia zawodowego i potrzebę jej promocji.
Dyrektor ZS Nr 4 w Kutnie-Azorach p. Agnieszka Ryczkowska oraz lokalni przedsiębiorcy w swoich wystąpieniach zapoznali zgromadzonych z obszerną ofertą zawodów, w których mogą kształcić się uczniowie. Prelegentami wśród pracodawców byli: Robert Wasiak – Cukiernia Wasiakowie, Cezary Jeziorski – Piekarnia Krośniewice, Tomasz Lach – PPHU Dach-Bud, Krystian Szymański i Tomasz Kacprzyk – Elektroinstalatorstwo ELBEMA S.C, Grzegorz Wiśniewski –AMZ- Kutno Sp. z o.o.
Kierownik Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy p. Anna Rzeźnicka przedstawiła potrzeby zatrudnieniowe lokalnego rynku pracy, które w zdecydowanej większości pokrywały się z możliwościami kształcenia w ZS Nr 4 w Kutnie-Azorach. 
Pani Barbara Kamińska -Komendant Ochotniczego Hufca Pracy w Kutnie przedstawiła korzyści dla uczniów wynikające z patronatu OHP nad klasami wielozawodowymi: sponsoring wycieczek, zawodów, konkursów, udział w projektach unijnych i wymianie międzynarodowej.
O możliwościach i narzędziach badania predyspozycji i preferencji zawodowych uczniów oraz różnych formach dokształcania po ukończeniu szkoły średniej mówiła pani Małgorzata Katarzyńska – doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery.
Pani Dyrektor Agnieszka Ryczkowska podkreślała, że dualny system nauczania – nauka w szkole, zajęcia praktyczne w zakładach pracy – wypuszcza w świat absolwentów pewnych swoich kompetencji, gotowych do podjęcia pracy. Często ich pierwszym pracodawcą jest ta sama osoba, która przyjęła je na praktyki. Istotnie zmniejsza to stres związany z wejściem na rynek pracy, wydarzeniem trudnym dla wielu młodych ludzi.
Lokalny rynek pracy jest gotowy na nowy model kształcenia – przedsiębiorcy w Kutnie mają zapotrzebowanie i są gotowi przyczynić się do kształcenia kompetentnych pracowników. Należy zauważyć, że większe zapotrzebowanie na fachowców sprawia, że atrakcyjniejsze stają się warunki zatrudnienia i łatwiej je znaleźć.
Dyrekcja ZS Nr 4 w Kutnie-Azorach oraz współpracujący ze szkołą przedsiębiorcy mają nadzieję, że dzięki ich działaniom już za kilka lat będziemy mogli zaobserwować pozytywne zmiany na lokalnym rynku pracy oraz poprawę wizerunku szkolnictwa zawodowego w powiecie kutnowskim.

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

kolej

TECHNIK SPEDYTOR

sped

PATRONATY W ZS4

AMZ SA

Mapa

INFORMACJA KORONAWIRUS

KV

Uczestniczymy w programach

bezpszk eko ohp robosntortograffitiupbip

ologowanie

 

powiat

Jednostka Organizacyjna

Powiatu Kutnowskiego

WSPÓŁPRACUJEMY Z FIRMAMI:

Zakład Cukierniczy „WASIAKOWIE”

Zakład Cukierniczy „OZDOWSCY”

Piekarnia Witonia

Piekarnia Sójki

Piekarnia Krośniewice

Zakład Samochodowy Brzdęk w Wierzbiu

Zakład Samochodowy Jędrzejczak w Bardzinku

Zakład Samochodowy Miniszewscy w Kutnie

Zakład Samochodowy Paczkowscy  DIESEL-SERVICE w Kutnie

Zakład Samochodowy „GUMET” w Kutnie

Zakład Samochodowy Krukowski w Kutnie

Zakład Fryzjerski Klijo w Kutnie

Zakład Fryzjerski Adama Szubki Studio Fryzur w Kutnie

Zakład Fryzjerski „ U Ilony” w Kutnie

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Koniarek  Kozia Góra

Zakład Elektryczny Wasielewski Kutno

 

Zakład Elektryczny ELEKTROBUD Ziętek w Kutnie

Zakład Elektryczny OLEK w Kutnie

Zakład Elektryczny Zielak w Kutnie

Zakład Remontowo-Budowlany Dach –Bud Tomasz Lach w Kutnie

Zakład Remontowo-Budowlany Kaczmarek w Ostrowach

Zakład Remontowo-Budowlany MIK-BUD Andrzej Mikołajczyk w Kutnie

Zakład Remontowo-Budowlany „Budoterm” w Kutnie

Zakład Hydrauliczny SANIBUD w Kutnie

Zakład Hydrauliczny Kwiatkowski w Kutnie

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe  Ewa Ozdowska Kutno

MPC SERVIS w Kutnie

NETSTAR s.c.Malinowscy w Kutnie

Zakład Transportowy MARBIN w Kutnie,

PKS Kutno,

MZK Kutno,

Agroma POLSAD w Kutnie,

GRUAU POLSKA w Daszynie,

TONSMEIER CENTRUM Kutno