Wydarzenia

banerek  

 

ZS Nr 4 w Kutnie- Azorach chętnie angażuje się w różnego rodzaju programy i projekty, których celem jest uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej, poprawa jakości kształcenia oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Jednym z takich projektów jest projekt „Nauka i praktyka- staże zagraniczne, realizowany ze środków PO WER. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest ułatwienie uczniom wejścia na rynek pracy poprzez organizację miesięcznych staży w zagranicznych przedsiębiorstwach europejskich. 
Aby uatrakcyjnić ofertę edukacyjna, dyrektor szkoły - A. Ryczkowska podjęła współpracę z Politechniką Łódzką. W ramach porozumienia Politechnika objęła patronatem klasy technikum zawodowego o profilu: technik informatyk, technik spedytor, technik transportu kolejowego, organizowane są wycieczki i warsztatach techniczne. Dla młodych ludzi to naprawdę wiele znaczy, mają przede wszystkim możliwość obycia się z uczelnią wyższą, a jednocześnie z pewnością pomoże im to w wyborze dalszej drogi kształcenia. Wsparcie merytoryczne i dydaktyczne otrzymaliśmy również od Polskich Kolei Państwowych PLK S.A. Uczniowie klasy technik transportu kolejowego zostali objęci patronatem oraz programem stypendialnym. 
Rozwijanie współpracy z przedsiębiorstwami, to także jeden z ważniejszych kierunków rozwoju ZS Nr 4 w Kutnie- Azorach. Głównym obszarem tej współpracy jest realizacja praktycznej nauki zawodu, która odbywa się w firmach i zakładach na zasadach dualnego systemu kształcenia, w oparciu o umowę zawartą między młodocianym a pracodawcą. Realizując zadania związane z przygotowaniem uczniów do świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz mając na uwadze zapotrzebowania na rynku pracy, szkoła współpracuje z ponad 30 przedsiębiorstwami. Ostatnio szkoła podjęła współpracę w ramach kształcenia w zawodach: operator obrabiarek skrawających oraz monter maszyn i urządzeń
z Fabryką Samochodów Osobowych Syrena S.A.

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

kolej

TECHNIK SPEDYTOR

sped

PATRONATY W ZS4

AMZ SA

Mapa

INFORMACJA KORONAWIRUS

KV

Uczestniczymy w programach

bezpszk eko ohp robosntortograffitiupbip

ologowanie

 

powiat

Jednostka Organizacyjna

Powiatu Kutnowskiego

WSPÓŁPRACUJEMY Z FIRMAMI:

Zakład Cukierniczy „WASIAKOWIE”

Zakład Cukierniczy „OZDOWSCY”

Piekarnia Witonia

Piekarnia Sójki

Piekarnia Krośniewice

Zakład Samochodowy Brzdęk w Wierzbiu

Zakład Samochodowy Jędrzejczak w Bardzinku

Zakład Samochodowy Miniszewscy w Kutnie

Zakład Samochodowy Paczkowscy  DIESEL-SERVICE w Kutnie

Zakład Samochodowy „GUMET” w Kutnie

Zakład Samochodowy Krukowski w Kutnie

Zakład Fryzjerski Klijo w Kutnie

Zakład Fryzjerski Adama Szubki Studio Fryzur w Kutnie

Zakład Fryzjerski „ U Ilony” w Kutnie

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Koniarek  Kozia Góra

Zakład Elektryczny Wasielewski Kutno

 

Zakład Elektryczny ELEKTROBUD Ziętek w Kutnie

Zakład Elektryczny OLEK w Kutnie

Zakład Elektryczny Zielak w Kutnie

Zakład Remontowo-Budowlany Dach –Bud Tomasz Lach w Kutnie

Zakład Remontowo-Budowlany Kaczmarek w Ostrowach

Zakład Remontowo-Budowlany MIK-BUD Andrzej Mikołajczyk w Kutnie

Zakład Remontowo-Budowlany „Budoterm” w Kutnie

Zakład Hydrauliczny SANIBUD w Kutnie

Zakład Hydrauliczny Kwiatkowski w Kutnie

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe  Ewa Ozdowska Kutno

MPC SERVIS w Kutnie

NETSTAR s.c.Malinowscy w Kutnie

Zakład Transportowy MARBIN w Kutnie,

PKS Kutno,

MZK Kutno,

Agroma POLSAD w Kutnie,

GRUAU POLSKA w Daszynie,

TONSMEIER CENTRUM Kutno