ZS Nr 4 w Kutnie- Azorach chętnie angażuje się w różnego rodzaju programy i projekty, których celem jest uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej, poprawa jakości kształcenia oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Jednym z takich projektów jest projekt „Nauka i praktyka- staże zagraniczne, realizowany ze środków PO WER. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest ułatwienie uczniom wejścia na rynek pracy poprzez organizację miesięcznych staży w zagranicznych przedsiębiorstwach europejskich. 
Aby uatrakcyjnić ofertę edukacyjna, dyrektor szkoły - A. Ryczkowska podjęła współpracę z Politechniką Łódzką. W ramach porozumienia Politechnika objęła patronatem klasy technikum zawodowego o profilu: technik informatyk, technik spedytor, technik transportu kolejowego, organizowane są wycieczki i warsztatach techniczne. Dla młodych ludzi to naprawdę wiele znaczy, mają przede wszystkim możliwość obycia się z uczelnią wyższą, a jednocześnie z pewnością pomoże im to w wyborze dalszej drogi kształcenia. Wsparcie merytoryczne i dydaktyczne otrzymaliśmy również od Polskich Kolei Państwowych PLK S.A. Uczniowie klasy technik transportu kolejowego zostali objęci patronatem oraz programem stypendialnym. 
Rozwijanie współpracy z przedsiębiorstwami, to także jeden z ważniejszych kierunków rozwoju ZS Nr 4 w Kutnie- Azorach. Głównym obszarem tej współpracy jest realizacja praktycznej nauki zawodu, która odbywa się w firmach i zakładach na zasadach dualnego systemu kształcenia, w oparciu o umowę zawartą między młodocianym a pracodawcą. Realizując zadania związane z przygotowaniem uczniów do świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz mając na uwadze zapotrzebowania na rynku pracy, szkoła współpracuje z ponad 30 przedsiębiorstwami. Ostatnio szkoła podjęła współpracę w ramach kształcenia w zawodach: operator obrabiarek skrawających oraz monter maszyn i urządzeń
z Fabryką Samochodów Osobowych Syrena S.A.