Wydarzenia

banerek  

 

Projekt „Europejski staż szansą na lepszą pracę” jest realizowany przez Zespół Szkół
Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie – Azorach w okresie od 01.12.2018 do 30.11.2019, przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Dofinansowanie wynosi 76 336,00 EUR.

W ramach projektu 30 naszych uczniów z kierunków fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych oraz technik informatyk wyjedzie na czterotygodniowe staże do włoskich przedsiębiorstw.

Realizacja tego projektu pozwoli stworzyć warunki do rozwoju zawodowego młodych ludzi. Uczniowie zdobędą wysokie kwalifikacje i kompetencje poszukiwane na rynku pracy tj. znajomość języka obcego, umiejętność organizacji pracy, samodzielność, motywacja, komunikatywność, innowacyjność, elastyczność, wiara we własne możliwości, czyli szerokiego spektrum kompetencji miękkich. Praca u zagranicznych pracodawców pozwoli uczniom zdobyć kompetencje zawodowe, poznać funkcjonowanie włoskich przedsiębiorstwa i nawiązać nowe, międzynawowe kontakty. Wpływ na zwiększenie szans na rynku pracy naszych uczniów będą miały też korzyści odniesione przez szkołę. Sprawniej działający system edukacji zawodowej to lepiej przygotowani do podjęcia zatrudnienia uczniowie.

Projekt przyniesie też wymierne korzyści partnerowi - firmie IFOM z Bolonii, który pozna lepiej polskie szkoły i system kształcenia zawodowego w naszym kraju, dzięki czemu będzie mógł jeszcze lepiej dostosowywać organizowane mobilności do polskich potrzeb.

Staże zagraniczne odbędą się w okresie 01.07.2018 – 28.07.2018. Przed wyjazdem na staż uczniowie przejdą przez proces przygotowania do mobilności organizowany w formie zajęć dodatkowych w szkole. Odbędą się zajęcia kulturowe, podczas których uczniowie poznają aspekty związane z funkcjonowaniem we Włoszech, normami społecznymi i kulturalnymi, warsztaty kompetencji miękkich o charakterze motywująco – integracyjnym, zajęcia z branżowego języka angielskiego prowadzone w podziale na grupy zawodowe oraz zajęcia z podstaw języka włoskiego. Umiejętności uczniów zdobyte podczas staży zostaną potwierdzone przez dokumenty uznawane w Europie w ramach Europejskiego Systemu Transferu Osiągnieć w Kształceniu i Szkoleniu zawodowym (ECVET), dokument Europass Mobilność oraz krajowe certyfikaty, które z pewnością stanowić będą istotny punkt CV i zwrócą uwagę potencjalnych pracodawców.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki, przejazdy lokalne we Włoszech pokryte zostaną z budżetu projektu.

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

kolej

TECHNIK SPEDYTOR

sped

PATRONATY W ZS4

AMZ SA

Mapa

INFORMACJA KORONAWIRUS

KV

Uczestniczymy w programach

bezpszk eko ohp robosntortograffitiupbip

ologowanie

 

powiat

Jednostka Organizacyjna

Powiatu Kutnowskiego

WSPÓŁPRACUJEMY Z FIRMAMI:

Zakład Cukierniczy „WASIAKOWIE”

Zakład Cukierniczy „OZDOWSCY”

Piekarnia Witonia

Piekarnia Sójki

Piekarnia Krośniewice

Zakład Samochodowy Brzdęk w Wierzbiu

Zakład Samochodowy Jędrzejczak w Bardzinku

Zakład Samochodowy Miniszewscy w Kutnie

Zakład Samochodowy Paczkowscy  DIESEL-SERVICE w Kutnie

Zakład Samochodowy „GUMET” w Kutnie

Zakład Samochodowy Krukowski w Kutnie

Zakład Fryzjerski Klijo w Kutnie

Zakład Fryzjerski Adama Szubki Studio Fryzur w Kutnie

Zakład Fryzjerski „ U Ilony” w Kutnie

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Koniarek  Kozia Góra

Zakład Elektryczny Wasielewski Kutno

 

Zakład Elektryczny ELEKTROBUD Ziętek w Kutnie

Zakład Elektryczny OLEK w Kutnie

Zakład Elektryczny Zielak w Kutnie

Zakład Remontowo-Budowlany Dach –Bud Tomasz Lach w Kutnie

Zakład Remontowo-Budowlany Kaczmarek w Ostrowach

Zakład Remontowo-Budowlany MIK-BUD Andrzej Mikołajczyk w Kutnie

Zakład Remontowo-Budowlany „Budoterm” w Kutnie

Zakład Hydrauliczny SANIBUD w Kutnie

Zakład Hydrauliczny Kwiatkowski w Kutnie

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe  Ewa Ozdowska Kutno

MPC SERVIS w Kutnie

NETSTAR s.c.Malinowscy w Kutnie

Zakład Transportowy MARBIN w Kutnie,

PKS Kutno,

MZK Kutno,

Agroma POLSAD w Kutnie,

GRUAU POLSKA w Daszynie,

TONSMEIER CENTRUM Kutno