Projekt „Europejski staż szansą na lepszą pracę” jest realizowany przez Zespół Szkół
Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie – Azorach w okresie od 01.12.2018 do 30.11.2019, przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Dofinansowanie wynosi 76 336,00 EUR.

W ramach projektu 30 naszych uczniów z kierunków fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych oraz technik informatyk wyjedzie na czterotygodniowe staże do włoskich przedsiębiorstw.

Realizacja tego projektu pozwoli stworzyć warunki do rozwoju zawodowego młodych ludzi. Uczniowie zdobędą wysokie kwalifikacje i kompetencje poszukiwane na rynku pracy tj. znajomość języka obcego, umiejętność organizacji pracy, samodzielność, motywacja, komunikatywność, innowacyjność, elastyczność, wiara we własne możliwości, czyli szerokiego spektrum kompetencji miękkich. Praca u zagranicznych pracodawców pozwoli uczniom zdobyć kompetencje zawodowe, poznać funkcjonowanie włoskich przedsiębiorstwa i nawiązać nowe, międzynawowe kontakty. Wpływ na zwiększenie szans na rynku pracy naszych uczniów będą miały też korzyści odniesione przez szkołę. Sprawniej działający system edukacji zawodowej to lepiej przygotowani do podjęcia zatrudnienia uczniowie.

Projekt przyniesie też wymierne korzyści partnerowi - firmie IFOM z Bolonii, który pozna lepiej polskie szkoły i system kształcenia zawodowego w naszym kraju, dzięki czemu będzie mógł jeszcze lepiej dostosowywać organizowane mobilności do polskich potrzeb.

Staże zagraniczne odbędą się w okresie 01.07.2018 – 28.07.2018. Przed wyjazdem na staż uczniowie przejdą przez proces przygotowania do mobilności organizowany w formie zajęć dodatkowych w szkole. Odbędą się zajęcia kulturowe, podczas których uczniowie poznają aspekty związane z funkcjonowaniem we Włoszech, normami społecznymi i kulturalnymi, warsztaty kompetencji miękkich o charakterze motywująco – integracyjnym, zajęcia z branżowego języka angielskiego prowadzone w podziale na grupy zawodowe oraz zajęcia z podstaw języka włoskiego. Umiejętności uczniów zdobyte podczas staży zostaną potwierdzone przez dokumenty uznawane w Europie w ramach Europejskiego Systemu Transferu Osiągnieć w Kształceniu i Szkoleniu zawodowym (ECVET), dokument Europass Mobilność oraz krajowe certyfikaty, które z pewnością stanowić będą istotny punkt CV i zwrócą uwagę potencjalnych pracodawców.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki, przejazdy lokalne we Włoszech pokryte zostaną z budżetu projektu.