19 czerwca 2019 r., o godzinie 9.30 odbyło się w Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie - Azorach uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

Pierwsza część uroczystości poświęcona była tegorocznym absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4. Nie zabrakło życzeń, podziękowań, kwiatów, wzruszeń oraz wspomnień uwiecznionych na zdjęciach. Dyrektor szkoły pani Agnieszka Ryczkowska wręczyła wyróżniającym się absolwentom pamiątkowe srebrne tarcze. Następnie wychowawca klasy pan Robert Marzec wręczył świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej.

W dalszej części uroczystości nagrody z rąk pani dyrektor Agnieszki Ryczkowskiej odebrali uczniowie pozostałych klas, w pierwszej kolejności Ci, którzy zapracowali na biało - czerwony pasek. Prezenty oraz stypendia z rąk pracowników Polskich Kolei Państwowych PLK S.A. otrzymali uczniowie - stypendyści z klasy III technik transportu kolejowego. Upominkami, wręczonymi przez komendanta OHP panią Jadwigę Żółtowską, zostali nagrodzeni uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia, szczególnie angażujący się w pracę na rzecz hufca.

Życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.