Komisja rekrutacyjna działa codziennie od 1go do 26go lipca w godzinach 9:00-14:00.