Trzydziestoosobowa grupa młodzieży z ZS Nr 4 w Kutnie- Azorach wyjechała do Reggio Emilia we Włoszech, gdzie spędzi 4 tygodnie realizując praktyki zawodowe u włoskich pracodawców. Projekt nosi tytuł„Europejski staż - szansą na lepszą pracę” w ramach programu ERASMUS + i jest realizowany w okresie 01.12.2018 - 30.11.2019.

W projekcie uczestniczą uczniowie klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i fryzjer oraz uczniowie klasy I, III i IV Technikum Zawodowego o kierunkach technik informatyk i technik spedytor.

Mobilność edukacyjna uczniów biorących udział w projekcie ma wpłynąć na nabycie przez uczniów doświadczenia zawodowego i podniesienie kompetencji zawodowych. Ma również wpłynąć na podniesienie atrakcyjności uczniów w oczach pracodawców, poprzez umożliwienie im nabycia kompetencji poszukiwanych na rynku pracy takich jak: znajomość języka obcego, umiejętność organizacji pracy, samodzielność, motywacja, komunikatywność, innowacyjność, elastyczność, wiara we własne możliwości, czyli szerokiego spektrum kompetencji miękkich.