Wydarzenia

banerek  

 

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W KUTNIE-AZORACH

Informuję, że w okresie od 30 listopada 2020r. do 3 stycznia 2021r.

ogranicza się w części funkcjonowanie szkoły.

 • Zajęcia on-line będą realizowane w pełnym zakresie zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć
  z przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych teoretycznych .
 • W celu uzupełnienia nauczania on-line, zróżnicowania form pracy lub problemów technicznych
  z Internetem nauczyciel może udostępnić materiały do pobrania poprzez dziennik elektroniczny Librus.
 • Zajęcia z przedmiotów zawodowych praktycznych mogą być prowadzone w szkole w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.
 • W przypadku decyzji o konieczności realizacji zajęć zawodowych praktycznych w szkole uczniowie zostaną o tym poinformowani najpóźniej w piątek poprzedzający tydzień z wprowadzonymi zmianami.
 • Uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują zajęcia praktyczne u pracodawców (o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika )
 • Zajęcia zawodowe praktyczne w klasie II TP- elektrycy , które powinny odbywać się u pracodawców będą realizowane u pracodawcy (o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika )
 • Dla uczniów, którzy nie mogą uczyć się zdalnie w domu ( np. warunki domowe, brak Internetu niepełnosprawność ucznia) będzie organizowane nauczanie stacjonarne w szkole
  z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole.
 • Podczas pracy zdalnej obowiązują Zasady organizacji zadań ZS nr 4 w Kutnie-Azorach
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 • Kursy dokształcania teoretycznego będą odbywać się zdalnie.

Bardzo proszę o systematyczne śledzenie komunikatów na stronie internetowej szkoły, szkolnym fb oraz
w dzienniku elektronicznym.

                                                                                                                                              Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                       Agnieszka Ryczkowska

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

kolej

KONGRES ZAWODOWY

kongres

PATRONATY W ZS4

AMZ SA

Mapa

INFORMACJA KORONAWIRUS

KV

Uczestniczymy w programach

bezpszk eko ohp robosntortograffitiupbip

ologowanie

 

powiat

Jednostka Organizacyjna

Powiatu Kutnowskiego

WSPÓŁPRACUJEMY Z FIRMAMI:

Zakład Cukierniczy „WASIAKOWIE”

Zakład Cukierniczy „OZDOWSCY”

Piekarnia Witonia

Piekarnia Sójki

Piekarnia Krośniewice

Zakład Samochodowy Brzdęk w Wierzbiu

Zakład Samochodowy Jędrzejczak w Bardzinku

Zakład Samochodowy Miniszewscy w Kutnie

Zakład Samochodowy Paczkowscy  DIESEL-SERVICE w Kutnie

Zakład Samochodowy „GUMET” w Kutnie

Zakład Samochodowy Krukowski w Kutnie

Zakład Fryzjerski Klijo w Kutnie

Zakład Fryzjerski Adama Szubki Studio Fryzur w Kutnie

Zakład Fryzjerski „ U Ilony” w Kutnie

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Koniarek  Kozia Góra

Zakład Elektryczny Wasielewski Kutno

 

Zakład Elektryczny ELEKTROBUD Ziętek w Kutnie

Zakład Elektryczny OLEK w Kutnie

Zakład Elektryczny Zielak w Kutnie

Zakład Remontowo-Budowlany Dach –Bud Tomasz Lach w Kutnie

Zakład Remontowo-Budowlany Kaczmarek w Ostrowach

Zakład Remontowo-Budowlany MIK-BUD Andrzej Mikołajczyk w Kutnie

Zakład Remontowo-Budowlany „Budoterm” w Kutnie

Zakład Hydrauliczny SANIBUD w Kutnie

Zakład Hydrauliczny Kwiatkowski w Kutnie

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe  Ewa Ozdowska Kutno

MPC SERVIS w Kutnie

NETSTAR s.c.Malinowscy w Kutnie

Zakład Transportowy MARBIN w Kutnie,

PKS Kutno,

MZK Kutno,

Agroma POLSAD w Kutnie,

GRUAU POLSKA w Daszynie,

TONSMEIER CENTRUM Kutno