KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W KUTNIE-AZORACH

Informuję, że w okresie od 30 listopada 2020r. do 3 stycznia 2021r.

ogranicza się w części funkcjonowanie szkoły.

 

Bardzo proszę o systematyczne śledzenie komunikatów na stronie internetowej szkoły, szkolnym fb oraz
w dzienniku elektronicznym.

                                                                                                                                              Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                       Agnieszka Ryczkowska