Kutno, dnia 29.01.2021r.

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W KUTNIE-AZORACH

Informuję, że w okresie od 1 do 12 lutego 2021r.

ogranicza się w częścifunkcjonowanie szkoły.

W celu uzupełnienia nauczania on-line, zróżnicowania form pracy lub problemów technicznych
z Internetem nauczyciel może udostępnić materiały do pobrania poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Bardzo proszę o systematyczne śledzenie komunikatów na stronie internetowej szkoły, szkolnym fb oraz
w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Szkoły

Agnieszka Ryczkowska