Wydarzenia

banerek  

 

Zgodnie z wieloletnią tradycją w Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie – Azorach zorganizowany został Ogólnopolski Tydzień Kariery. W ramach promocji kształcenia zawodowego gościliśmy w naszej szkole uczniów z ostatnich klas szkół podstawowych, dla których zorganizowane zostały zajęcia z transportu kolejowego, fotografii i multimediów, informatyki. Uczniowie z SP w Ostrowach i SP w Szczycie poznali również ofertę edukacyjną naszej szkoły. Dodatkowo uczniowie z tych szkół i PKSP w Kutnie skorzystali ze zorganizowanych przez Ochotniczy Hufiec Pracy w Kutnie wycieczek do zakładów pracy, w których nasza młodzież z Branżowej Szkoły I Stopnia odbywa zajęcia praktyczne. Młodzież poznała stanowiska pracy: mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, lakiernik samochodowy, stolarz, fryzjer.
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Kutnie. Warsztaty obejmowały zagadnienia związane z kreatywnym i twórczym myśleniem, zasadami pisania CV i listu motywacyjnego oraz przygotowaniem się i przebiegiem rozmowy kwalifikacyjnej.
Serdecznie dziękujemy uczestnikom, współpracownikom i pracodawcom za zaangażowanie w XIII OTK.
 

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

kolej

KONGRES ZAWODOWY

kongres

PATRONATY W ZS4

AMZ SA

Mapa

INFORMACJA KORONAWIRUS

KV

Uczestniczymy w programach

bezpszk eko ohp robosntortograffitiupbip

ologowanie

 

powiat

Jednostka Organizacyjna

Powiatu Kutnowskiego

WSPÓŁPRACUJEMY Z FIRMAMI:

Bistro „Ale smacznie” - Adam Wasiak
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe - Ewa Ozdowska Kutno
ZAKŁAD PIEKARNICZO-CUKIERNICZY T. D. J. Ozdowscy Kutno
Zakład Piekarniczy „Krośniewice” - Cezary Jeziorski
Firma Cukiernicza „Wasiakowie” – Robert Wasiak
AUTO GARAGE – TECŁAW Renata Tecław w Kutnie
RIDERS Arkadiusz Przybysz w Kutnie
AUTO – NAPRAWA ZAGROSIK - Zbigniew Zagrosik w Kutnie
ATELIER FRYZJERSKIE - Magdalena Kaźmierczak
KLUB FRYZUR „OBSESJA” - Aneta Bentryn
„FRYZJERNIA” Studio Fryzjerskie - Magdalena Musiał

 

STUDIO FRYZUR ADAMA SZUBKI
Instalatorstwo Elektryczne - Piotr Wasielewski
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „SUWAŁA” - Zygmunt Suwała w Kutnie
Zakład Elektroinstalacyjny „ELEKTROBUD” - Grzegorz Zielinkiewicz
Zakład Remontowo-Budowlany - Józef Melka w Kutnie
Zakład INSTALACYJNO-BUDOWLANY SANIBUD - Jan Powietrzyński w Kutnie
AMZ – BIS Sp. z.o.o. w Kutnie
MPC SERVIS w Kutnie
NETSTAR s.c. Malinowscy w Kutnie