Zgodnie z wieloletnią tradycją w Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie – Azorach zorganizowany został Ogólnopolski Tydzień Kariery. W ramach promocji kształcenia zawodowego gościliśmy w naszej szkole uczniów z ostatnich klas szkół podstawowych, dla których zorganizowane zostały zajęcia z transportu kolejowego, fotografii i multimediów, informatyki. Uczniowie z SP w Ostrowach i SP w Szczycie poznali również ofertę edukacyjną naszej szkoły. Dodatkowo uczniowie z tych szkół i PKSP w Kutnie skorzystali ze zorganizowanych przez Ochotniczy Hufiec Pracy w Kutnie wycieczek do zakładów pracy, w których nasza młodzież z Branżowej Szkoły I Stopnia odbywa zajęcia praktyczne. Młodzież poznała stanowiska pracy: mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, lakiernik samochodowy, stolarz, fryzjer.
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Kutnie. Warsztaty obejmowały zagadnienia związane z kreatywnym i twórczym myśleniem, zasadami pisania CV i listu motywacyjnego oraz przygotowaniem się i przebiegiem rozmowy kwalifikacyjnej.
Serdecznie dziękujemy uczestnikom, współpracownikom i pracodawcom za zaangażowanie w XIII OTK.