Informacje dla rodziców

banerek  

 

OGÓLNE ZASADY PODCZAS ORGANIZACJI ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW
OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE EPIDEMII COVID 19
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W KUTNIE-AZORACH

W okresie epidemii organizacja i prowadzenie konsultacji możliwe jest wyłącznie z zastosowaniem reżimu sanitarnego, ustalonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego z uwzględnieniem wytycznych przeciwepidemicznych dla konsultacji na podstawie art. 8 ustawy z dnia z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, ze zm.), ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wskazanych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wskazanych w ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020, poz. 697 oraz w § 3 ust.2a pkt4 rozp. MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020, poz.410 ze zm.)

1. W konsultacjach może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych, które mogłyby sugerujących chorobę zakaźną COVID 19 –należą do nich objawy zakażenia górnych dróg oddechowych takie jak katar, kaszel, duszności, temperatura powyżej 37 °C, biegunka.
2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno takiemu uczniowi uczestniczyć w konsultacjach.
3. Zanim uczeń zostanie ujęty w harmonogramie konsultacji – pracownik przeprowadza z uczniem pełnoletnim / rodzicem lub opiekunem ucznia niepełnoletniego wywiad o sytuacji epidemiologicznej ucznia
4. Zanim uczeń wejdzie do szkoły –pracownik szkoły mierzy uczniowi temperaturę ciała termometrem bezdotykowym i obserwuje, czy uczeń nie ma objawów zakażenia górnych dróg oddechowych.
5. Pracownik szkoły ma prawo odmówić wejścia ucznia do szkoły, u którego stwierdzi objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną.
6. Uczeń, u którego stwierdzono niepokojące objawy chorobowe jest izolowany od innych uczniów do czasu odebrania przez rodziców.
7. Uczniowie na konsultacje są dostarczani i odbierani przez osoby zdrowe.
8. Uczeń przebywający w szkole na konsultacjach zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych przez dyrektora zasad opisanych w Procedurach ( umieszczonych na stronie internetowej szkoły), m.in.:
a) zachowania 2 m dystansu w stosunku do innych uczniów i osób przebywających w tym czasie
w jego otoczeniu,
b) koniecznego korzystania z osłony ust i nosa ( przynosi we własnym zakresie),
c) dokonywania dezynfekcji dłoni przy wejściu,
d) stosowania się do poleceń personelu szkoły, szczególnie dotyczących zachowania w śluzie ochronnej (przestrzeni wspólnej ) oraz w zakresie liczebności osób równocześnie przebywającej w przestrzeni wspólnej szkoły,
e) posiada swoje przybory i podręczniki.

9. Ponieważ należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności – wszystkie sprawy administracyjne i inne należy załatwiać drogą mailową lub telefoniczną. Tylko w sytuacjach wyjątkowych możliwy jest kontakt bezpośredni – zawsze po uzgodnieniu terminu spotkania - dnia i godziny telefonicznie.

10. Rodzice /opiekunowie są zobowiązani przestrzegać procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie placówki i poleceń personelu placówki.

11. Jeżeli u ucznia po zajęciach pojawią się niepokojące objawy sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.

 

KWESTIONORIUSZ WYWIADU

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW LUB PEŁNOLETNIEGO UCZNIA ZS NR 4

 

OŚWIADCZENIA UCZNIA LUB ABOLWENTA PRZED EGZAMINEM ZS NR 4

 

Telefon do placówki 24 2547309, 518 836 380
Adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

kolej

KONGRES ZAWODOWY

kongres

PATRONATY W ZS4

AMZ SA

Mapa

INFORMACJA KORONAWIRUS

KV

Uczestniczymy w programach

bezpszk eko ohp robosntortograffitiupbip

ologowanie

 

powiat

Jednostka Organizacyjna

Powiatu Kutnowskiego

WSPÓŁPRACUJEMY Z FIRMAMI:

Zakład Cukierniczy „WASIAKOWIE”

Zakład Cukierniczy „OZDOWSCY”

Piekarnia Witonia

Piekarnia Sójki

Piekarnia Krośniewice

Zakład Samochodowy Brzdęk w Wierzbiu

Zakład Samochodowy Jędrzejczak w Bardzinku

Zakład Samochodowy Miniszewscy w Kutnie

Zakład Samochodowy Paczkowscy  DIESEL-SERVICE w Kutnie

Zakład Samochodowy „GUMET” w Kutnie

Zakład Samochodowy Krukowski w Kutnie

Zakład Fryzjerski Klijo w Kutnie

Zakład Fryzjerski Adama Szubki Studio Fryzur w Kutnie

Zakład Fryzjerski „ U Ilony” w Kutnie

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Koniarek  Kozia Góra

Zakład Elektryczny Wasielewski Kutno

 

Zakład Elektryczny ELEKTROBUD Ziętek w Kutnie

Zakład Elektryczny OLEK w Kutnie

Zakład Elektryczny Zielak w Kutnie

Zakład Remontowo-Budowlany Dach –Bud Tomasz Lach w Kutnie

Zakład Remontowo-Budowlany Kaczmarek w Ostrowach

Zakład Remontowo-Budowlany MIK-BUD Andrzej Mikołajczyk w Kutnie

Zakład Remontowo-Budowlany „Budoterm” w Kutnie

Zakład Hydrauliczny SANIBUD w Kutnie

Zakład Hydrauliczny Kwiatkowski w Kutnie

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe  Ewa Ozdowska Kutno

MPC SERVIS w Kutnie

NETSTAR s.c.Malinowscy w Kutnie

Zakład Transportowy MARBIN w Kutnie,

PKS Kutno,

MZK Kutno,

Agroma POLSAD w Kutnie,

GRUAU POLSKA w Daszynie,

TONSMEIER CENTRUM Kutno