Informacje dla rodziców

banerek  

 

OGÓLNE ZASADY PODCZAS ORGANIZACJI ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW
OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE EPIDEMII COVID 19
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W KUTNIE-AZORACH

W okresie epidemii organizacja i prowadzenie konsultacji możliwe jest wyłącznie z zastosowaniem reżimu sanitarnego, ustalonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego z uwzględnieniem wytycznych przeciwepidemicznych dla konsultacji na podstawie art. 8 ustawy z dnia z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, ze zm.), ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wskazanych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wskazanych w ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020, poz. 697 oraz w § 3 ust.2a pkt4 rozp. MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020, poz.410 ze zm.)

1. W konsultacjach może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych, które mogłyby sugerujących chorobę zakaźną COVID 19 –należą do nich objawy zakażenia górnych dróg oddechowych takie jak katar, kaszel, duszności, temperatura powyżej 37 °C, biegunka.
2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno takiemu uczniowi uczestniczyć w konsultacjach.
3. Zanim uczeń zostanie ujęty w harmonogramie konsultacji – pracownik przeprowadza z uczniem pełnoletnim / rodzicem lub opiekunem ucznia niepełnoletniego wywiad o sytuacji epidemiologicznej ucznia
4. Zanim uczeń wejdzie do szkoły –pracownik szkoły mierzy uczniowi temperaturę ciała termometrem bezdotykowym i obserwuje, czy uczeń nie ma objawów zakażenia górnych dróg oddechowych.
5. Pracownik szkoły ma prawo odmówić wejścia ucznia do szkoły, u którego stwierdzi objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną.
6. Uczeń, u którego stwierdzono niepokojące objawy chorobowe jest izolowany od innych uczniów do czasu odebrania przez rodziców.
7. Uczniowie na konsultacje są dostarczani i odbierani przez osoby zdrowe.
8. Uczeń przebywający w szkole na konsultacjach zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych przez dyrektora zasad opisanych w Procedurach ( umieszczonych na stronie internetowej szkoły), m.in.:
a) zachowania 2 m dystansu w stosunku do innych uczniów i osób przebywających w tym czasie
w jego otoczeniu,
b) koniecznego korzystania z osłony ust i nosa ( przynosi we własnym zakresie),
c) dokonywania dezynfekcji dłoni przy wejściu,
d) stosowania się do poleceń personelu szkoły, szczególnie dotyczących zachowania w śluzie ochronnej (przestrzeni wspólnej ) oraz w zakresie liczebności osób równocześnie przebywającej w przestrzeni wspólnej szkoły,
e) posiada swoje przybory i podręczniki.

9. Ponieważ należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności – wszystkie sprawy administracyjne i inne należy załatwiać drogą mailową lub telefoniczną. Tylko w sytuacjach wyjątkowych możliwy jest kontakt bezpośredni – zawsze po uzgodnieniu terminu spotkania - dnia i godziny telefonicznie.

10. Rodzice /opiekunowie są zobowiązani przestrzegać procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie placówki i poleceń personelu placówki.

11. Jeżeli u ucznia po zajęciach pojawią się niepokojące objawy sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.

 

KWESTIONORIUSZ WYWIADU

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW LUB PEŁNOLETNIEGO UCZNIA ZS NR 4

 

OŚWIADCZENIA UCZNIA LUB ABOLWENTA PRZED EGZAMINEM ZS NR 4

 

Telefon do placówki 24 2547309, 518 836 380
Adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

kolej

KONGRES ZAWODOWY

kongres

PATRONATY W ZS4

AMZ SA

Mapa

INFORMACJA KORONAWIRUS

KV

Uczestniczymy w programach

bezpszk eko ohp robosntortograffitiupbip

ologowanie

 

powiat

Jednostka Organizacyjna

Powiatu Kutnowskiego

WSPÓŁPRACUJEMY Z FIRMAMI:

Bistro „Ale smacznie” - Adam Wasiak
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe - Ewa Ozdowska Kutno
ZAKŁAD PIEKARNICZO-CUKIERNICZY T. D. J. Ozdowscy Kutno
Zakład Piekarniczy „Krośniewice” - Cezary Jeziorski
Firma Cukiernicza „Wasiakowie” – Robert Wasiak
AUTO GARAGE – TECŁAW Renata Tecław w Kutnie
RIDERS Arkadiusz Przybysz w Kutnie
AUTO – NAPRAWA ZAGROSIK - Zbigniew Zagrosik w Kutnie
ATELIER FRYZJERSKIE - Magdalena Kaźmierczak
KLUB FRYZUR „OBSESJA” - Aneta Bentryn
„FRYZJERNIA” Studio Fryzjerskie - Magdalena Musiał

 

STUDIO FRYZUR ADAMA SZUBKI
Instalatorstwo Elektryczne - Piotr Wasielewski
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „SUWAŁA” - Zygmunt Suwała w Kutnie
Zakład Elektroinstalacyjny „ELEKTROBUD” - Grzegorz Zielinkiewicz
Zakład Remontowo-Budowlany - Józef Melka w Kutnie
Zakład INSTALACYJNO-BUDOWLANY SANIBUD - Jan Powietrzyński w Kutnie
AMZ – BIS Sp. z.o.o. w Kutnie
MPC SERVIS w Kutnie
NETSTAR s.c. Malinowscy w Kutnie