ryczkowska 

Dyrektorem szkoły jest

mgr Agnieszka Ryczkowska 

nauczyciel matematyki.

 

kaminska

Wicedyrektorem szkoły jest mgr Natalia Kamińska,
nauczyciel języka polskiego.