PROGRAMY NAUCZANIA OGÓLNEGO TECHNIKUM ZAWODOWE

PROGRAMY NAUCZANIA OGÓLNEGO ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

PROGRAMY NAUCZANIA ZAWODOWEGO

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NAUCZANIA OGÓLNEGO

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW TECHNIK INFORMATYK

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW TECHNIK SPEDYTOR

 

Nauczyciele przedmiotów na początku roku szkolnego 2016/2017 przekażą informację o konieczności, bądź też nie zakupu podręczników.

 

W dniach 5-12 września 2016 w szkole odbywać będzie się giełda podręczników, gdzie będzie można odkupić od starczych kolegów książki używane.