Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2021/2022

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Krzysztof Olczak

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – Gabriel Kostrzewski

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Emilia Pawłowska-Podsędek