Rozwój komputeryzacji we wszystkich dziedzinach gospodarki i nauki zrodził ciągłe zapotrzebowanie na osoby wykształcone w zawodzie technik informatyk.                      

Zatem technik informatyk jest zawodem z przyszłością.

Nasz Zespół Szkół nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach od roku 2006 jako pierwszy w powiecie kutnowskim rozpoczął kształcenie w zawodzie technik informatyk.

Wieloletnie doświadczenie potwierdza, że posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz profesjonalnie wyposażone pracownie komputerowe.                    

Część praktyczną nauki zawodu prowadzimy we współpracy z kutnowskimi firmami i serwisami komputerowymi, np. NETSTAR, MPC SERVICE.

Przygotowując Cię do egzaminu maturalnego, jednocześnie zapewniamy uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk.

W czasie edukacji nabędziesz umiejętności w zakresie:

- tworzenia aplikacji internetowych,

- tworzenia stron internetowych,

- naprawy komputera osobistego,

- konfigurowania urządzeń sieciowych,

- przygotowania stanowiska komputerowego do pracy,

- użytkowania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,

- projektowania i wykonywania lokalnej sieci komputerowej,

- administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi,

- tworzenia baz danych i administrowania bazami danych,

- dobierania elementów i konfigurowania systemu komputerowego,

- dobierania oprogramowania użytkowego do realizacji określonych zadań,

- instalowania i aktualizacji systemów operacyjnych i aplikacji,

- sporządzania cenników i kosztorysów stanowisk komputerowych, użytkownika.

Jako absolwent technikum informatycznego możesz być zatrudniony na stanowiskach administratora sieci komputerowych i baz danych, projektanta i programisty baz danych, instalatora i administratora systemów operacyjnych, pracownika serwisu komputerowego, doradcy klienta w sklepie komputerowym.

Pamiętaj!

Po zdaniu matury możesz kontynuować naukę, np.: na Uniwersytecie, Politechnice.