Kształcenie w zawodach kolejowych dla Zespołu Szkół nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach stanowi wielopokoleniową tradycję. Potwierdza to, że zawód technika transportu kolejowego jest zarówno naszym dziedzictwem jak i odpowiedzią na wzrastające kompetencje i zakres świadczonych usług kolejowych w kraju i na świecie. Zawód ten daje zatem możliwości dalszego rozwoju a także awansu zawodowego. Technik transportu kolejowego może zajmować następujące stanowiska:

- dróżnik przejazdowy - obsługa urządzeń zabezpieczających przejazd, osłanianie pociągów zatrzymywanych na szlaku, konserwowanie i utrzymywanie i nawierzchni kolejowej w granicach przejazdu

- zwrotniczy - obsługa i utrzymanie zwrotnic i wykolejnic, nastawianie ręczne lub automatyczne

- nastawniczy - obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym, sprawdzanie stanu i działania zwrotnic, wykolejnic i sygnałów, prowadzenie dokumentacji ruchowej

- dyżurny ruchu - prowadzenie ruchu pociągów na stacji i przyległych szlakach, zarządzanie, nadzorowanie i wykonywanie innych czynności związanych z ruchem pociągów i pracą manewrową stacji, prowadzenie dokumentacji ruchowej.

Kształcąc się u nas w zawodzie technik transportu kolejowego nabędziesz następujących umiejętności zawodowych:

- organizowanie oraz prowadzenie ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu

- obsługiwanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności

- nadzorowanie i koordynowanie pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej

- planowanie i organizowanie pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych

oraz zarządzanie taborem kolejowym

- przygotowanie do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób

- zestawianie, rozrządzanie i obsługa pociągów

Podczas 4-letniej nauki w naszym ZS nr 4 zdasz egzaminy z następujących kwalifikacji:

A.44. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

A.45. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych