Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

banerek  

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zawód technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej łączy w sobie takie zagadnienia jak: energetyka, inżynieria środowiska oraz  budownictwo pasywne. Jest to zawód szerokoprofilowy, umożliwiający specjalizację w zakresie: energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej i geotermalnej. Dotyczy zastosowania w budownictwie urządzeń instalacji systemów energetyki odnawialnej, takich jak: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, kotły na biomasę, pompy ciepła oraz małe elektrownie wodne i wiatrowe. Odpowiada również za przygotowanie prac związanych z inwestycjami w energetykę odnawialną, montaż urządzeń,a następnie nadzorowanie i serwisowanie ich działania.Osoba wykonująca ten zawód ma świadomość, że jej praca i stosowane nowoczesne technologie bardzo korzystnie wpływają na ochronę środowiska naturalnego. I właśnie  ze względu na obecną i przyszłą troskę o ochronę środowiska naturalnego, staje się on jedną ze znaczących i wiodących profesji zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Absolwent Technikum Zawodowego Nr 4 kształcony w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

 • przygotowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • wykonywania montażu, uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót;

w zakresie kwalifikacji

 ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

 • wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • monitorowania i nadzoru urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Perspektywy zatrudnienia

Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą mogli podjąć pracę jako:

 • nadzór techniczny nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej,
 • monterzy instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej,
 • doradcy energetyczni w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • pracownicy nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w administracji publicznej,
 • pracownicy firm specjalizujących się w technice instalacyjnej, grzewczej czy klimatyzacyjnej,
 • pracownicy firm konsultingowych i doradczych na terenie całego kraju,
 • wykwalifikowane osoby prowadzące samodzielną działalność usługową.

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

kolej

KONGRES ZAWODOWY

kongres

PATRONATY W ZS4

AMZ SA

Mapa

INFORMACJA KORONAWIRUS

KV

Uczestniczymy w programach

bezpszk eko ohp robosntortograffitiupbip

ologowanie

 

powiat

Jednostka Organizacyjna

Powiatu Kutnowskiego

WSPÓŁPRACUJEMY Z FIRMAMI:

Bistro „Ale smacznie” - Adam Wasiak
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe - Ewa Ozdowska Kutno
ZAKŁAD PIEKARNICZO-CUKIERNICZY T. D. J. Ozdowscy Kutno
Zakład Piekarniczy „Krośniewice” - Cezary Jeziorski
Firma Cukiernicza „Wasiakowie” – Robert Wasiak
AUTO GARAGE – TECŁAW Renata Tecław w Kutnie
RIDERS Arkadiusz Przybysz w Kutnie
AUTO – NAPRAWA ZAGROSIK - Zbigniew Zagrosik w Kutnie
ATELIER FRYZJERSKIE - Magdalena Kaźmierczak
KLUB FRYZUR „OBSESJA” - Aneta Bentryn
„FRYZJERNIA” Studio Fryzjerskie - Magdalena Musiał

 

STUDIO FRYZUR ADAMA SZUBKI
Instalatorstwo Elektryczne - Piotr Wasielewski
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „SUWAŁA” - Zygmunt Suwała w Kutnie
Zakład Elektroinstalacyjny „ELEKTROBUD” - Grzegorz Zielinkiewicz
Zakład Remontowo-Budowlany - Józef Melka w Kutnie
Zakład INSTALACYJNO-BUDOWLANY SANIBUD - Jan Powietrzyński w Kutnie
AMZ – BIS Sp. z.o.o. w Kutnie
MPC SERVIS w Kutnie
NETSTAR s.c. Malinowscy w Kutnie