Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zawód technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej łączy w sobie takie zagadnienia jak: energetyka, inżynieria środowiska oraz  budownictwo pasywne. Jest to zawód szerokoprofilowy, umożliwiający specjalizację w zakresie: energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej i geotermalnej. Dotyczy zastosowania w budownictwie urządzeń instalacji systemów energetyki odnawialnej, takich jak: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, kotły na biomasę, pompy ciepła oraz małe elektrownie wodne i wiatrowe. Odpowiada również za przygotowanie prac związanych z inwestycjami w energetykę odnawialną, montaż urządzeń,a następnie nadzorowanie i serwisowanie ich działania.Osoba wykonująca ten zawód ma świadomość, że jej praca i stosowane nowoczesne technologie bardzo korzystnie wpływają na ochronę środowiska naturalnego. I właśnie  ze względu na obecną i przyszłą troskę o ochronę środowiska naturalnego, staje się on jedną ze znaczących i wiodących profesji zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Absolwent Technikum Zawodowego Nr 4 kształcony w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

w zakresie kwalifikacji

 ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

 

Perspektywy zatrudnienia

Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą mogli podjąć pracę jako: