TECHNIK ELEKTRYK

to zawód przypisany do dynamicznie rozwijającego się obszaru elektryczno-elektronicznego. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i  urządzeń elektrycznych.

Technik elektryk wykonuje prace związane z montowaniem instalacji, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych, jak również lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych. Od osoby wykonującej ten zawód wymagana jest umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i komputerową.

 Technik elektryk znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach energetyki zawodowej, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, w zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego i transportu kolejowego, w budownictwie i zakładach gospodarki komunalnej, w zakładach usługowych oraz biurach projektowych.

Do głównych wymagań psychofizycznych technika elektryka należą: rozróżnianie barw, zdolność koncentracji, umiejętność logicznego myślenia, uzdolnienie techniczne, odpowiedzialność. Z uwagi na wymagania rynku pracy,  pracodawców oraz szybko zachodzące zmiany w technologii technik elektryk powinien uaktualniać swoja wiedzę zawodową oraz podnosić kompetencje.