Krawiec to rzemieślnik, który głównie zajmuje się szyciem ubrań. W związku z tym musi także potrafić projektować odzież . Zawód krawca wymaga dużej wiedzy o właściwościach używanych materiałów oraz technikach szycia. Narzędzia i sposób szycia musi być starannie dobrany do tkanin, tak aby ich nie zniszczyć.
Krawcy mogą pracować w małych lub dużych zakładach. Ich praca ma charakter usługowy lub produkcyjny, a praca w nich jest podzielona na poszczególne etapy. Ludzie zatrudnieni w poszczególnych działach wykonują przydzielone im zadania, tzn. kto inny kroi materiał, szyje go, wykańcza i przygotowuje do użytku.
Zarobki krawca są uzależnione od miejsca jego zatrudnienia. Większość krawców otrzymuje jednak zapłatę uzależnioną od ilości wykonanych zleceń. Średnio jest to 1500 zł brutto.