Piekarz

banerek  

 

Piekarz na stanowisku pracuje sam lub z pomocnikiem. W małych piekarniach występują kontakty z odbiorcami pieczywa przy sprzedaży większych jego partii. Czas pracy piekarza zależy od otrzymanego zlecenia. Praca jest wykonywana głównie w godzinach nocnych, a także w święta i dni wolne. Praca piekarza wiąże się z odpowiedzialnością za magazyny i urządzenia, za surowce użyte do wypieku oraz za gotowy wyrób. Piekarze produkują chleb i bułki do spożycia przez ludzi, można więc powiedzieć, że są odpowiedzialni za zdrowie konsumenta.
Miejscem pracy piekarza są: magazyn surowców, hale produkcyjne, magazyn wyrobów gotowych. W części produkcyjnej panuje zwykle podwyższona temperatura ze względu na proces technologiczny, tj. rozrost i wypiek ciasta. Uciążliwości, które występują w piekarni, to głównie: zapylenie pyłami mącznymi, zmienna temperatura, duża wilgotność powietrza, możliwość występowania śliskiego podłoża.

Przykładowe zadania zawodowe to:
- przygotowanie surowców do produkcji,
- wytwarzanie ciast na różne rodzaje pieczywa,
- dzielenie ciasta na kęsy, formowanie, prowadzenie rozrostu uformowanych kęsów ciasta na różne rodzaje pieczywa,
- wypiekanie rozrośniętych kęsów ciasta w różnych typach pieców piekarskich,
- schładzanie, krojenie i pakowanie pieczywa,
- dobieranie i obsługiwanie sprzętu, maszyn, i urządzeń niezbędnych w poszczególnych etapach produkcji,
- ocenianie jakości półproduktów i pieczywa, jej zgodność z wymogami przepisów technologicznych i norm,
- zapobieganie powstawaniu wad pieczywa i odstępstw od określonej normatywnie jakości,
- obsługiwanie maszyn i urządzeń występujących w piekarniach,
Wynagrodzenie piekarza jest uzależnione od zajmowanego stanowiska i wynosi od ok. 1500 brutto.

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

kolej

KONGRES ZAWODOWY

kongres

PATRONATY W ZS4

AMZ SA

Mapa

INFORMACJA KORONAWIRUS

KV

Uczestniczymy w programach

bezpszk eko ohp robosntortograffitiupbip

ologowanie

 

powiat

Jednostka Organizacyjna

Powiatu Kutnowskiego

WSPÓŁPRACUJEMY Z FIRMAMI:

Bistro „Ale smacznie” - Adam Wasiak
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe - Ewa Ozdowska Kutno
ZAKŁAD PIEKARNICZO-CUKIERNICZY T. D. J. Ozdowscy Kutno
Zakład Piekarniczy „Krośniewice” - Cezary Jeziorski
Firma Cukiernicza „Wasiakowie” – Robert Wasiak
AUTO GARAGE – TECŁAW Renata Tecław w Kutnie
RIDERS Arkadiusz Przybysz w Kutnie
AUTO – NAPRAWA ZAGROSIK - Zbigniew Zagrosik w Kutnie
ATELIER FRYZJERSKIE - Magdalena Kaźmierczak
KLUB FRYZUR „OBSESJA” - Aneta Bentryn
„FRYZJERNIA” Studio Fryzjerskie - Magdalena Musiał

 

STUDIO FRYZUR ADAMA SZUBKI
Instalatorstwo Elektryczne - Piotr Wasielewski
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „SUWAŁA” - Zygmunt Suwała w Kutnie
Zakład Elektroinstalacyjny „ELEKTROBUD” - Grzegorz Zielinkiewicz
Zakład Remontowo-Budowlany - Józef Melka w Kutnie
Zakład INSTALACYJNO-BUDOWLANY SANIBUD - Jan Powietrzyński w Kutnie
AMZ – BIS Sp. z.o.o. w Kutnie
MPC SERVIS w Kutnie
NETSTAR s.c. Malinowscy w Kutnie