Piekarz

banerek  

 

Piekarz na stanowisku pracuje sam lub z pomocnikiem. W małych piekarniach występują kontakty z odbiorcami pieczywa przy sprzedaży większych jego partii. Czas pracy piekarza zależy od otrzymanego zlecenia. Praca jest wykonywana głównie w godzinach nocnych, a także w święta i dni wolne. Praca piekarza wiąże się z odpowiedzialnością za magazyny i urządzenia, za surowce użyte do wypieku oraz za gotowy wyrób. Piekarze produkują chleb i bułki do spożycia przez ludzi, można więc powiedzieć, że są odpowiedzialni za zdrowie konsumenta.
Miejscem pracy piekarza są: magazyn surowców, hale produkcyjne, magazyn wyrobów gotowych. W części produkcyjnej panuje zwykle podwyższona temperatura ze względu na proces technologiczny, tj. rozrost i wypiek ciasta. Uciążliwości, które występują w piekarni, to głównie: zapylenie pyłami mącznymi, zmienna temperatura, duża wilgotność powietrza, możliwość występowania śliskiego podłoża.

Przykładowe zadania zawodowe to:
- przygotowanie surowców do produkcji,
- wytwarzanie ciast na różne rodzaje pieczywa,
- dzielenie ciasta na kęsy, formowanie, prowadzenie rozrostu uformowanych kęsów ciasta na różne rodzaje pieczywa,
- wypiekanie rozrośniętych kęsów ciasta w różnych typach pieców piekarskich,
- schładzanie, krojenie i pakowanie pieczywa,
- dobieranie i obsługiwanie sprzętu, maszyn, i urządzeń niezbędnych w poszczególnych etapach produkcji,
- ocenianie jakości półproduktów i pieczywa, jej zgodność z wymogami przepisów technologicznych i norm,
- zapobieganie powstawaniu wad pieczywa i odstępstw od określonej normatywnie jakości,
- obsługiwanie maszyn i urządzeń występujących w piekarniach,
Wynagrodzenie piekarza jest uzależnione od zajmowanego stanowiska i wynosi od ok. 1500 brutto.

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

kolej

KONGRES ZAWODOWY

kongres

PATRONATY W ZS4

AMZ SA

Mapa

INFORMACJA KORONAWIRUS

KV

Uczestniczymy w programach

bezpszk eko ohp robosntortograffitiupbip

ologowanie

 

powiat

Jednostka Organizacyjna

Powiatu Kutnowskiego

WSPÓŁPRACUJEMY Z FIRMAMI:

Zakład Cukierniczy „WASIAKOWIE”

Zakład Cukierniczy „OZDOWSCY”

Piekarnia Witonia

Piekarnia Sójki

Piekarnia Krośniewice

Zakład Samochodowy Brzdęk w Wierzbiu

Zakład Samochodowy Jędrzejczak w Bardzinku

Zakład Samochodowy Miniszewscy w Kutnie

Zakład Samochodowy Paczkowscy  DIESEL-SERVICE w Kutnie

Zakład Samochodowy „GUMET” w Kutnie

Zakład Samochodowy Krukowski w Kutnie

Zakład Fryzjerski Klijo w Kutnie

Zakład Fryzjerski Adama Szubki Studio Fryzur w Kutnie

Zakład Fryzjerski „ U Ilony” w Kutnie

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Koniarek  Kozia Góra

Zakład Elektryczny Wasielewski Kutno

 

Zakład Elektryczny ELEKTROBUD Ziętek w Kutnie

Zakład Elektryczny OLEK w Kutnie

Zakład Elektryczny Zielak w Kutnie

Zakład Remontowo-Budowlany Dach –Bud Tomasz Lach w Kutnie

Zakład Remontowo-Budowlany Kaczmarek w Ostrowach

Zakład Remontowo-Budowlany MIK-BUD Andrzej Mikołajczyk w Kutnie

Zakład Remontowo-Budowlany „Budoterm” w Kutnie

Zakład Hydrauliczny SANIBUD w Kutnie

Zakład Hydrauliczny Kwiatkowski w Kutnie

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe  Ewa Ozdowska Kutno

MPC SERVIS w Kutnie

NETSTAR s.c.Malinowscy w Kutnie

Zakład Transportowy MARBIN w Kutnie,

PKS Kutno,

MZK Kutno,

Agroma POLSAD w Kutnie,

GRUAU POLSKA w Daszynie,

TONSMEIER CENTRUM Kutno