Piekarz na stanowisku pracuje sam lub z pomocnikiem. W małych piekarniach występują kontakty z odbiorcami pieczywa przy sprzedaży większych jego partii. Czas pracy piekarza zależy od otrzymanego zlecenia. Praca jest wykonywana głównie w godzinach nocnych, a także w święta i dni wolne. Praca piekarza wiąże się z odpowiedzialnością za magazyny i urządzenia, za surowce użyte do wypieku oraz za gotowy wyrób. Piekarze produkują chleb i bułki do spożycia przez ludzi, można więc powiedzieć, że są odpowiedzialni za zdrowie konsumenta.
Miejscem pracy piekarza są: magazyn surowców, hale produkcyjne, magazyn wyrobów gotowych. W części produkcyjnej panuje zwykle podwyższona temperatura ze względu na proces technologiczny, tj. rozrost i wypiek ciasta. Uciążliwości, które występują w piekarni, to głównie: zapylenie pyłami mącznymi, zmienna temperatura, duża wilgotność powietrza, możliwość występowania śliskiego podłoża.

Przykładowe zadania zawodowe to:
- przygotowanie surowców do produkcji,
- wytwarzanie ciast na różne rodzaje pieczywa,
- dzielenie ciasta na kęsy, formowanie, prowadzenie rozrostu uformowanych kęsów ciasta na różne rodzaje pieczywa,
- wypiekanie rozrośniętych kęsów ciasta w różnych typach pieców piekarskich,
- schładzanie, krojenie i pakowanie pieczywa,
- dobieranie i obsługiwanie sprzętu, maszyn, i urządzeń niezbędnych w poszczególnych etapach produkcji,
- ocenianie jakości półproduktów i pieczywa, jej zgodność z wymogami przepisów technologicznych i norm,
- zapobieganie powstawaniu wad pieczywa i odstępstw od określonej normatywnie jakości,
- obsługiwanie maszyn i urządzeń występujących w piekarniach,
Wynagrodzenie piekarza jest uzależnione od zajmowanego stanowiska i wynosi od ok. 1500 brutto.