Polskie wyroby wędliniarskie zaliczane są od lat do najlepszych na świecie. Zawód ma wielkie tradycje, a osoby wykształcone w tym zawodzie są bardzo poszukiwane na rynku pracy. Absolwent ma kwalifikacje do uboju zwierząt rzeźnych, dokonywania rozbioru na elementy zasadnicze, dzielenia surowców do produkcji wędlin, wyrobu wędlin, wędzonek według określonych receptur przy zastosowaniu maszyn i urządzeń.
Wynagrodzenie wędliniarza jest uzależnione od zajmowanego stanowiska i wynosi od ok. 1500 zł. - 2500 brutto.